Niet-openbare procedure

De niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met voorselectie. Deze procedure is wel openbaar, maar hier leveren de leveranciers eerst uitsluitend hun bedrijfsgegevens in. De aanbestedende dienst maakt vervolgens een selectie en laat een vooraf vastgesteld aantal bedrijven (minimaal vijf) in de tweede fase van de procedure een offerte uitbrengen. Deze tweede fase is niet openbaar.

Aanbestedende diensten zijn vrij in het kiezen voor de openbare of de niet-openbare procedure. De keuze tussen openbaar en niet-openbaar aanbesteden wordt in de regel gebaseerd op:

  • het type product;
  • het aantal leveranciers;
  • de eisen aan de leveranciers;
  • de omvang van het bestek;
  • de aanbiedingskosten;
  • de gevoeligheid van de informatie van het bestek.

Het voordeel van deze methode is dat je in de tweede fase minder offertes hoeft te beoordelen. Ook de leverancier heeft hier baat bij, omdat hij in eerste instantie een relatief kleine inspanning hoeft te doen en bovendien in de tweede fase een relatief grotere kans van slagen heeft. Een nadeel van deze methode is dat de doorlooptijd iets langer is. De niet-openbare procedure duurt ongeveer 16 weken. Daarin zijn 37 dagen gereserveerd voor de selectie van de ondernemers en 40 dagen voor de indiening van de offertes.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.