Nota van Inlichtingen

In aanbestedingsstukken is niet altijd alles even duidelijk. Daarom heeft men tijdens het aanbestedingsproces de mogelijkheid om vragen te stellen. De aanbestedingsdienst beantwoordt alle vragen in een Nota van Inlichtingen. De originele vragen over onduidelijke onderdelen van de aanbestedingsstukken komen hierin (anoniem) terug.

De nota wordt naar alle deelnemers gestuurd. Dat gebeurt uiterlijk zes dagen voor de sluiting van de inschrijvingen. Alle leveranciers moeten, in het kader van het gelijkheidsbeginsel, op hetzelfde moment dezelfde Nota van Inlichtingen krijgen. Bij een niet-openbare procedure wordt zowel tijdens de selectiefase als tijdens de gunningsfase een Nota van Inlichtingen opgesteld.

De Nota van Inlichtingen mag alleen gebruikt worden voor het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking, aanvulling van de selectiedraad of offerteaanvraag zonder de aard en omvang van de opdracht te veranderen.

De aanbestedende dienst kan ervoor kiezen om bepaalde informatie niet in de nota op te nemen, als openbaarmaking daarvan schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de aanbestedende dienst. Wel moet er dan worden aangegeven dat informatie buiten de Nota van Inlichtingen is gehouden.

Voor nationale openbare en meervoudig onderhandse aanbestedingen is het niet verplicht om een Nota van Inlichtingen op te stellen, maar het is wel aan te raden. Als er wel voor gekozen wordt, is het handig om dezelfde termijnen aan te houden die ook bij een Europese aanbesteding worden gehanteerd.

Bronnen:

Samira Huibregtse

Over de auteur
Samira Huibregtse

Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.