Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Nota van Inlichtingen

In aanbestedingsstukken is niet altijd alles even duidelijk. Men heeft tijdens het aanbestedingsproces daarom de mogelijkheid om daar vragen over te stellen. De aanbestedingsdienst beantwoordt alle vragen in een Nota van Inlichtingen. De originele vragen over onduidelijke onderdelen van de aanbestedingsstukken komen hierin (anoniem) terug.

De nota wordt naar alle deelnemers gestuurd. Dat gebeurt uiterlijk 6 dagen voor de sluiting van de inschrijvingen. Alle leveranciers moeten, in het kader van het gelijkheidsbeginsel, op hetzelfde moment dezelfde nota van inlichtingen krijgen. Bij een niet-openbare procedure wordt zowel tijdens de selectiefase als tijdens de gunningsfase een Nota van Inlichtingen opgesteld.

De Nota van Inlichtingen mag, volgens de regels, alleen gebruikt worden voor het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking, aanvulling van de selectiedraad of offerteaanvraag zonder de aard en omvang van de opdracht te veranderen.

De aanbestedende dienst kan ervoor kiezen om bepaalde informatie niet in de nota op te nemen, als openbaarmaking daarvan schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de aanbestedende dienst. Wel moet er dan worden aangegeven dat informatie buiten de Nota van Inlichtingen is gehouden.

Voor nationale openbare en meervoudig onderhandse aanbestedingen is het niet verplicht om een Nota van Inlichtingen op te stellen, maar het is wel aan te raden. Als er wel voor gekozen wordt, is het handig om dezelfde termijnen aan te houden die ook bij een Europese aanbesteding worden gehanteerd.

Bronnen
Ondernemersplein.nl
TenderNed
ISGV

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres