Magnifying glass Close

Openbare procedure

De openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in één ronde. De aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt. Iedere leverancier kan direct inschrijven. De aanbestedende dienst mag bepalen dat enkel inschrijvers die aan de door hem opgestelde geschiktheidseisen voldoen in aanmerking komen voor de opdracht. Alle geschikte bedrijven worden vervolgens beoordeeld.

Het voordeel van deze procedure is dat hij korter is dan de niet-openbare procedure. De procedure duurt 52 dagen, of 40 dagen als het beschrijvend document elektronisch ter beschikking wordt gesteld.

Een nadeel is echter dat er mogelijk veel offertes binnenkomen die, als ze geschikt zijn, allemaal beoordeeld moeten worden. De openbare procedure is minder geschikt voor complexe procedures, waarbij je veel inspanningen van leveranciers vraagt en bij procedures waar je veel offertes verwacht.

Bronnen:

Partner van Aanbestedingscafé

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres