Optional bid

Een optional bid is een offerteaanvraag waarbij naar verschillende opties wordt gevraagd in de vorm van ‘wat als’-vragen. ‘Wat gebeurt er met de prijs/het kortingspercentage als je het niet hoeft te komen brengen, maar wij het komen halen?’ ‘Wat gebeurt er met de prijs als wij drie jaar garantie willen in plaats van de standaard twee jaar?’

Door het vragen naar opties krijg je meer inzicht in de consequenties van verschillende keuzes en worden de voorkeuren van de leveranciers voor die verschillende mogelijkheden duidelijk. Dit geeft je de mogelijkheid om leveranciers op optieniveau te vergelijken. Daarnaast vormt het een mooie basis voor het contractmanagement. Voor opties, die je hier al hebt bevraagd en die je later toch wilt hebben, heb je zo al een prijsbasis gelegd.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus