Procedure sociale en andere specifieke diensten

Voor sociale en andere specifieke diensten geldt een vereenvoudigde procedure, gezien de beperkte grensoverschrijdende dimensie van deze diensten. Denk aan diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, administratiediensten voor onderwijs en enkele juridische diensten. In bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU staat een opsomming van diensten waarvoor de vereenvoudigde procedure geldt.

Een aankondiging en gunningsbericht zijn bij deze procedure verplicht. In de aankondiging moet je onder meer de technische specificaties van de opdracht opnemen. Daarin moeten de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure worden toegelicht. De gegunde opdracht moet gepubliceerd worden op TenderNed.

De volgende stappen moeten worden doorlopen:

  1. Vooraankondiging overheidsopdracht.
  2. Beschrijf de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure.
  3. Toets of de inschrijvingen voldoen aan de technische specificaties, eisen en normen.
  4. Maak een proces-verbaal van de opdrachtverlening.
  5. Sluit de overeenkomst.
  6. Publiceer de aankondiging van de gegunde opdracht.

Deze procedure is alleen van toepassing op opdrachten boven de drempel van 750.000 euro.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.