Procurement Shared Services Center

Een Procurement Shared Services Center (PSSC) is een samenwerkingsverband dat de inkoop verzorgt voor afzonderlijke organisatieonderdelen of verschillende organisaties. Het doel van een PSSC is de regie behouden, processen verbeteren en stroomlijnen, waardoor efficiencyvoordelen en schaalvoordelen gerealiseerd kunnen worden.

De kwaliteit van de inkoop neemt toe binnen een PSSC, omdat inkooptaken door de concentratie volwaardige taken worden in plaats van taken die medewerkers ‘erbij doen’. De inkoopdienstverlening is ook beter te controleren, omdat een PSSC werkt volgens contractuele prestatieafspraken.

Over het algemeen worden activiteiten die niet tot de kernactiviteiten worden beschouwd in een Shared Service Center ondergebracht. Gelijksoortige activiteiten worden geconcentreerd en gemeenschappelijke diensten gedeeld. Het kan vergeleken worden met een centrale stafdienst.

Bronnen:

  • Inkopen voor Dummies
  • Nevi
Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.