Rectificatie

Een rectificatie is een wijziging in de aanbestedingsdocumenten nadat deze gepubliceerd zijn. Na de publicatie van de aankondiging van een opdracht kan het aankondigingsformulier en de aanbestedingsdocumenten via TenderNed gewijzigd worden met een officieel EU-rectificatieformulier. Als het belangrijke wijzigingen zijn in de voorwaarden van de opdracht, dan moeten ook de gestelde termijnen aangepast worden om de inschrijvers de tijd te geven hun inschrijving aan te passen.

De rectificatie moet worden geplaatst via hetzelfde medium als de aankondiging van de opdracht. Een verschil met een wijziging via de Nota van Inlichtingen is dat via het plaatsen van de rectificatie ook anderen dan de bestaande deelnemers op de hoogte worden gesteld van de wijziging. Aangezien de inschrijving weer voor iedereen wordt opengesteld, heeft de rectificatie niet de schijn dat één specifieke gegadigde wordt bevoordeeld.

Na de sluiting van de aanmeldings- en inschrijvingstermijn mogen er geen wezenlijke wijzigingen aangebracht worden in de selectie- en gunningsprocedure. Wijzigingen in het bestek, geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria worden als wezenlijk gezien en mogen niet meer aangepast worden. Als hier toch aanpassingen in gedaan moeten worden, dan kan dat alleen door de procedure af te breken.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.