Social return

Social return is een voorwaarde, opgenomen in een aanbesteding, ter bevordering van de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 2012 streeft de overheid ernaar om minimaal 5% van de opdrachtsom van aanbestedingen voor diensten of werken aan social return te besteden. 

De social return-doelgroep (zie hiervoor de bron PIANOo) die geplaatst wordt, telt mee voor de gehele duur van de specifieke opdracht, ongeacht hoe lang deze is en of deze persoon in dienst wordt genomen.

Vast percentage aan social return
De overheid wil dat bedrijven bij aanbestedingen een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Soms wordt er zelfs 25% van de opdrachtsom aan social return besteed. Dit kan door mensen uit de doelgroep een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer- en werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden.

Meerwaarde voor het bedrijf
De meerwaarde van social return voor het bedrijf:

  • het levert publiciteit op en een maatschappelijk gezicht;
  • het biedt medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen;
  • brengt diversiteit in de organisatie;
  • het biedt mogelijkheden in contact te komen met een nieuw netwerk;
  • het opnemen van social return on investment levert rendement op;
  • vanuit de overheid zijn er in veel gevallen nog financiële regelingen.

Social Return On Investment
Social Return On Investment (SROI) is een meetinstrument uit de Verenigde Staten, met het doel om naast financieel rendement ook het maatschappelijke rendement zichtbaar te maken.

Met SROI wordt naar indicatoren gezocht waaraan een financiële waarde kan worden toegekend. Zo wordt het maatschappelijk rendement meetbaar en kan er een ratio worden berekend voor de sociaaleconomische opbrengst van de investeringen.

SROI kan worden ingezet als prognose-instrument of als evaluatiemiddel, maar vooral als middel om de effectiviteit van maatschappelijke investeringen naar verschillende stakeholdersgroepen te communiceren.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.