Social Return on Investment (SROI)

Overheden hebben een voorbeeldrol in de omgang met mens en milieu. Daarom reserveert zij een deel van het budget binnen aanbestedingen voor maatschappelijke doelen. Met Social Return on Investment, kortweg Social return of SROI, verplicht de aanbestedende dienst inschrijvers om werkzaamheden in te richten die ten goede komen aan sociale initiatieven. Denk aan stageplekken, buurtversterkende maatregelen of arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking. 

Bronnen:

  • Corus
Johan Stolk

Over de auteur
Johan Stolk

Analytische creatieveling bij Corus Advies. Kei in het herkennen van holle frasen. Bijt zich vast in de materie, tot er niets meer te analyseren valt. Dan slaat hij aan het schrijven.