Standstill-termijn

De aanbestedende dienst moet alle inschrijvers in staat stellen om bezwaar aan te tekenen tegen de gunningsbeslissing. Dit betekent dat de aanbestedende dienst eerst een mededeling met de gunningsbeslissing verstuurt aan alle inschrijvers. Na twintig dagen gaat de aanbestedende dienst tot gunning over, als er geen bezwaren zijn ontvangen.

De dag na verzending begint de standstill-termijn (ook opschortende termijn of Alcatel-termijn genoemd) te lopen. De afgewezen inschrijvers krijgen tijd om de gunningsbeslissing te onderzoeken en te beoordelen of zij beroep willen instellen tegen de beslissing.

Als er een kort geding wordt aangespannen in de standstill-termijn, dan mag de aanbestedende dienst niet tot gunning overgaan tot het vonnis is uitgesproken. Gedurende de opschortende termijn kunnen de afgewezen inschrijvers extra informatie opvragen over de afwijzing. Na deze periode kan dat ook nog, maar een kort geding schort de gunning dan niet meer op.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.