Strategische, tactische en operationele inkoop

Het onderscheid tussen strategische, tactische en operationele inkoop is niet eenduidig.

Het onderscheid tussen strategische, tactische en operationele inkoop is oorspronkelijk door Arjan van Weele (1988) in onderstaand figuur gemaakt. Strategische inkoop ligt als het ware over het gehele inkoopproces heen en betreft de vertaling van het algemene beleid naar inkoopuitgangspunten en (veelal) procedures, inkoopbeleid, inkoopdoelstellingen en inrichting van de organisatie. Tactische inkoop gaat over specificeren, selecteren van de leveranciers en contracteren. Operationele inkoop gaat vooral over het administratieve proces (bestellen, bewaken en nazorg).


 
Er zijn ook partijen die alleen het bestellen als een operationeel proces zien. Zij beschouwen het managen en evalueren als onlosmakelijk onderdeel van het tactische inkoopproces. PeopleGroup (zie onderstaand figuur) is daar een voorbeeld van.

Fred Wittmaekers

Over de auteur
Fred Wittmaekers

Directeur InkoopAcademie; inkopen met business focus