TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Alle overheden zijn, sinds de Aanbestedingswet 2012, wettelijk verplicht hun nationale en Europese aanbestedingen via het aankondingenplatform van TenderNed te publiceren. Via TenderNed kunnen alle partijen de aanbestedingsprocedures digitaal doorlopen.

Digitaal aanbesteden is eenvoudiger en bespaart een hoop tijd en geld in vergelijking met niet-digitaal inschrijven. Het inschrijven op opdrachten van de overheid is ook eenvoudiger en sneller geworden met de komst van TenderNed. Vanaf mei 2021 komen aankondigingen pas 48 uur na publicatie op TED (het Europese aanbestedingsplatform) op TenderNed te staan.

De voordelen van TenderNed zijn:

  • Alle opdrachten van de overheid op één plek.
  • Volledig digitaal aanbesteden: van vooraankondiging tot en met gunning.
  • Eenvoudig heldere managementrapportages uitdraaien.
  • Opdrachten boven de Europese drempelbedragen publiceert TenderNed automatisch op Tenders Electonic Daily (TED).
  • Gegevens eenmalig invoeren en beheren in een eigen dossier.
  • Vermindering van vormfouten.
  • Met de attenderingsservice houdt TenderNed ondernemers via e-mail automatisch op de hoogte van relevante aanbestedingen.
  • Gratis, onafhankelijk en veilig.

Bronnen:

Samira Huibregtse

Over de auteur
Samira Huibregtse

Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.