Total Cost of Ownership

Total cost of ownership (TCOO) is het volledig inzichtelijk maken van alle kosten die gerelateerd zijn aan de aanschaf en het gebruik gedurende de levenscyclus van de ingekochte goederen en diensten.

De initiële kosten kunnen bij een duurzame aanbesteding hoger zijn, bijvoorbeeld omdat er ander materiaal wordt gebruikt of omdat er bijvoorbeeld een onderhoudsvrij of energiearm ontwerp wordt gemaakt. Dit kan echter worden gecompenseerd door lagere gebruikskosten en onderhoudskosten. Ook bij de sloopkosten kunnen voordelen optreden. Zo pas het bijvoorbeeld in een cradle-to-cradlebenadering om alleen maar materialen te gebruiken die kunnen worden hergebruikt of die opgaan in de biologische kringloop.

Door het aanschaf-, onderhoud- en afdankingsbudget te bundelen en deze mee te nemen over de gehele gebruiksfase, ontstaat er een ander beeld van de ‘prijs’ bij het beoordelen van de offertes.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.