Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) gezamenlijke algemene voorwaarden opgesteld, namelijk de UAV 2012 en UAV-GC 2005. UAV staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden. Deze worden gebruikt voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken. De UAV regelt de contractverhouding tussen opdrachtgever en aannemer. UAV 2012 en UAV-GC 2005 zijn niet automatisch van toepassing. Het moet expliciet van toepassing worden verklaard in de overeenkomst.

UAV 2012
Je kan deze toepassen als je alleen de uitvoering aanbesteedt. Je eigen organisatie voert zelf de andere taken uit. Je kan er ook voor kiezen om de directievoering uit te laten voeren door een derde partij. Overheidsorganisaties passen bij een traditionele bouworganisatievorm in de GWW bijna altijd de UAV 2012 toe.

UAV-GC 2005
De UAV-GC is specifiek ontwikkeld voor een geïntegreerde bouworganisatievorm. Hierbij wordt zowel de uitvoeringstaak als ook een andere taak aan één en dezelfde partij uitbesteed. De meest toegepaste bouworganisatievorm en contractvorm is Design & Construct. Hierbij worden ontwerp- en uitvoeringstaken samen uitbesteed. Overheidsorganisaties passen de UAV-GC 2005 bijna altijd toe bij een geïntegreerde bouworganisatievorm.

Er zijn vier verschillende rollen binnen de kaders van UAV-GC:

  1. Initiatief
  2. Ontwerp
  3. Uitvoering
  4. Meerjarig onderhoud

Verschil UAV-GC 2005 en UAV 2012

  • UAV-GC beslaat een groter deel van het bouwproces, namelijk (een deel van) het ontwerp, de uitvoering en, als het kan, ook nog het onderhoud. De UAV werkt alleen in de uitvoeringsfase.
  • De risico’s liggen bij de UAV-GC voor een groter deel bij de opdrachtnemer.
  • De UAV hanteert voor de handhaving een zeer betrokken systeem dat werkt met directievoering en toezicht. Bij een UAV-GC contract moet de opdrachtnemer zelf een kwaliteitssysteem hanteren. De opdrachtgever kijkt dan op afstand toe.

UAV-GC 2020

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de UAV GC 2005, de conceptteksten zijn hier te lezen.

Bronnen:

Samira Huibregtse

Over de auteur
Samira Huibregtse

Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.