Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Werken, leveringen en diensten

De wetgever maakt bij overheidsopdrachten onderscheid tussen werken, leveringen en diensten.

Werken
Onder werken vallen overeenkomsten die zijn gesloten tussen een aanbestedende dienst en een aannemer. De bepalingen hebben betrekking op aanbestedingen voor de bouw, dan wel weg- en waterbouwkundige werken.

Leveringen
Een levering gaat over goederen, zoals voedingsmiddelen, papier, pennen, meubels, machines, computers en standaard software. De producten kunnen geleverd worden door middel van aankoop, leasing, huur of huurkoop.

Diensten
Dit is een restcategorie van alles wat niet onder werken of leveringen valt. Hierbij maakt de wetgever onderscheid tussen prioritaire diensten (waar de volledige procedure van toepassing is) en residuaire diensten (waar de beperkte procedure van toepassing is).

Onder een prioritaire dienst (of 2a-dienst) valt bijvoorbeeld onderzoeks- en ontwikkelingswerk, reparatiedienst, verzekeringsdienst of computerdienst. Residuaire dienst (of 2b-dienst) omvat diensten van juridische aard, plaatsing van personeel, hotel- en restauratiediensten, spoorwegvervoersdiensten, et cetera.

Bij residuaire diensten gelden de voorschriften van de richtlijnen slechts in algemene zin. Er hoeft geen Europese aankondiging te worden geplaatst, maar de gunning moet wel bekend gemaakt worden. Voor deze diensten is de beperkte procedure van toepassing, wanneer deze geen bijdrage leveren aan de eenwording van de interne markt. Deze moeten door nationale dienstverleners worden uitgevoerd.

Meerdere categorieën
Het komt voor dat een inkoopopdracht onder meerdere categorieën kan vallen. De inkoop van een machine omvat mogelijk ook de installatie en het onderhoud daarvan. In dat geval bereken je wat de hoogste waarde heeft: de levering of de dienst. Als de levering de hoogste waarde heeft, dan valt de opdracht hieronder.

Bronnen

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link