Alcatel-termijn

Een aanbestedende dienst moet alle inschrijvers een kans geven om bezwaar aan te tekenen tegen de gunningsbeslissing. Daarvoor moet de aanbestedende dienst eerst een mededeling van de gunningsbeslissing versturen. De dag na het versturen begint de Alcatel-termijn. Dit wordt ook wel opschortende termijn of standstill-termijn genoemd. Alle afgewezen deelnemers hebben twintig dagen de tijd om de gunningsbeslissing te onderzoeken en te beoordelen.

Als er binnen die twintig dagen bezwaar is gemaakt tegen de voorlopige gunningsbeslissing, dan mag de aanbestedende dienst niet tot gunning overgaan tot het vonnis is uitgesproken. Tijdens de Alcatel-termijn kunnen de afgewezen inschrijvers informatie opvragen over de afwijzing. Dit kan later ook, maar dan schort het kort geding de gunning niet op.

De mededeling van de gunningsbeslissing bevat in ieder geval de reden van de beslissing. Daaronder vallen:

  • de kenmerken en de voordelen van de uitgekozen inschrijving;
  • de naam van de begunstigde;
  • een nauwkeurige omschrijving van de opschortende termijn.

De mededeling moet daarnaast gelijktijdig aan alle inschrijvers gezonden worden. Als een afwijzing niet aan alle betrokken inschrijvers is verstuurd, dan start de Alcatel-termijn niet.

Bronnen:

Samira Huibregtse

Over de auteur
Samira Huibregtse

Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.