Magnifying glass Close

Europees aanbesteden

Deze gelden voor alle overheden en nutssectoren (gas, water, licht en openbaar vervoer) in de Europese Unie. 

De overheid moet Europees aanbesteden boven een bepaald drempelbedrag. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van het soort opdracht. Er zijn overheidsopdrachten voor:

  • Werken (bouw en onderhoud) 
  • Leveringen (aankoop, huur, lease en huurkoop van producten)
  • Diensten

Voor inkopen boven de drempelbedragen moet de aanbestedende dienst één van de voorgeschreven inkoopprocedures hanteren en zich houden aan de drie pijlers van de Europese aanbestedingswetgeving:

  • Gelijke behandeling
  • Transparantie
  • Proportionaliteit

Bronnen
Ondernemersplein
PianOo

Partner van Aanbestedingscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres