Rapid Circular Contracting (RCC)

Rapid Circular Contracting (RCC) is een nieuwe manier van inkopen en is ontwikkeld door Stichting Circulaire Economie. Bij het gebruik van RCC wordt er in de aanbesteding niet langer gewerkt met uitgebreide bestekken, een juridische insteek en een uitvraag op prijs, maar worden partijen geselecteerd om hun expertise, vakmanschap en innovatievermogen. En dat alles past binnen de Europese aanbestedingsregels. 

RCC in het kort: er wordt geen voorbestemde eindoplossing aanbesteed, maar een samenwerkingscontract. En die samenwerking gaat ver. De partners ontwikkelen en ontwerpen samen en delen inzichten en dilemma’s met elkaar. Dat zorgt voor een korte doorlooptijd van het inkoopproces, een open houding ten opzichte van de kwaliteiten vanuit de markt, betere prijs-kwaliteitverhouding, hogere tevredenheid en een optimale en circulair verantwoorde inzet van productiemiddelen, producten, materialen en grondstoffen.

Het gebruik van RCC vraagt om lef. Men moet duidelijk zijn over belangen, onzekerheden benoemen, een open boek hanteren en altijd de lange termijn centraal stellen. 

De aanpak van RCC bestaat uit 8 stappen:

  1. RCC entry phase/pre-procurement period: Deze stap bestaat uit het treffen van de voorbereidingen om tot de juiste ambities, omschrijvingen, criteria en andere uitgangspunten en kaders te komen. Dit wordt vastgelegd in een programma van ambitie. De opdrachtgever maakt de aanbesteding kenbaar in de markt en organiseert een marktontmoeting voor inspiratie en aanzet tot co-creatie van de aanwezigen.
  2. RCC rapid procurement phase/het inkoopproces: De inschrijvers ontvangen in deze fase de informatie die is samengesteld rondom de ambities en behoeften van de opdrachtgevers. Tijdens deze stap krijgen aanbieders de kans zich te presenteren op basis van hun visie en ideeën. De marktpartijen bieden nog geen kant-en-klare oplossing aan. De opdrachtgever selecteert na het sluiten van de inschrijvingsperiode de meest ideale circulaire partner(s) voor de ontwikkel-, realisatie- en exploitatiefase. Deze fase zorgt voor een snelle en juridisch correcte aanbestedings- en selectieprocedure en wordt afgesloten met het onderschrijven van elkaars behoeften, ambities en kaders om ze te kunnen waarmaken.
  3. RCC commitment contract: In de aanloop naar de uitwerking leggen de opdrachtgever en de geselecteerde winnaars de afspraken vast in een samenwerkings- en ontwikkelingscontract: het RCC Commitment Contract. Dit is ook de afronding van het inkoopproces. In het contract staat verwoord aan welke behoeften en gezamenlijke ambities de betrokken partijen zich verbinden.
  4. RCC workout period: De inkoopfase is nu afgerond en de geselecteerde winnaars gaan samen met de opdrachtgever aan het werk. Het is belangrijk dat alle partijen elkaar volledig begrijpen en bedienen.
  5. RCC touch down: Nadat er een overeenstemming is bereikt over alle onderwerpen, inzichten, ontwerpen en afspraken, wordt er een Mutual Agreements Paper (MAP) opgesteld. Deze dient ook als gids tijdens de hele looptijd van de afspraken. In de MAP zijn alle oplossingen en KPI’s vastgelegd.
  6. RCC realisation period: Dit houdt de realisatie van het ontwerp/de oplossing(en) in.
  7. RCC performance period: Deze stap houdt in: de exploitatie en viering van de resultaten waarover de opdrachtgever en winnende partij(en) het eens zijn geworden gedurende een looptijd van bijvoorbeeld 5 jaar.
  8. RCC back-to-base phase: Dit is de laatste stap en houdt het moment in waarop alle producten worden voorbereid om in een ‘volgend leven’ in de kringloop te blijven. De contracten worden beëindigd zodra alle betrokken partijen hun producten hebben opgehaald of op een andere manier hebben ondergebracht en alles correct is afgesloten. 

Een aantal voorbeelden waarbij RCC gebruikt is, zijn:

Samira Huibregtse

Over de auteur
Samira Huibregtse

Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.