Vechtcontract

Een vechtcontract is een contract dat is ontstaan door felle concurrentie tussen opdrachtnemers. Opdrachtnemers voelen zich genoodzaakt om door de (te) felle concurrentie en beperkte aantal opdrachten een te lage prijs te bieden en veel risico’s op zich te nemen om toch het werk naar zich toe te trekken. Vervolgens moet het bedrijf nog wel zijn bestaansrecht verdienen en probeert daarom de lage prijzen te compenseren. Na sluiting van het contract proberen ze een marge te krijgen door de contracten te heronderhandelen en meerwerk te declareren.

Bovenstaand scenario vond vooral plaats in de bouw. Het grote aantal aanbieders en beperkte aantal afnemers zorgde ervoor dat bouwbedrijven vechten om een opdracht. Robbert van Wingeren, CEO BAM: “Bij flinke honger, ben je minder kieskeurig.” De combinatie van de crisis, weinig werk en overcapaciteit zorgde ervoor dat bouwbedrijven vechten om hun orderportefeuille gevuld te houden.

Vechten
Opdrachtnemers schrijven consequent te laag in en houden hierdoor het vechten in stand. De gevolgen zijn vooral zichtbaar in grote projecten. Grote verliezen zorgen voor het omvallen van vele bouwbedrijven. Geld voor innovatie is er dan ook niet, want alles draait om kostenbeheersing. Zodra een opdrachtnemer na het sluiten van het contract een foutje ziet in de specificaties van de aanbesteding, wordt er extra geld gevraagd. Het leidt tot claims en vertraagt het project.

Oplossing
De oplossing voor de vechtcontracten ligt niet voor de hand. Samenwerken en vertrouwen hebben in elkaar kunnen bijdragen aan een beter uitgangspunt. 

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.